Finanse publiczne Podstawy teoretyczne

Finanse publiczne Podstawy teoretyczne


30,00 zł brutto

US-778

Wstęp
Rozdział 1. FINANSE PUBLICZNE W SYSTEMIE GOSPODARKI RYNKOWEJ
(Beata Filipiak)
1.1. Rola państwa w gospodarce rynkowej
1.2. Przedmiot i zakres nauki o finansach publicznych
1.3. Specyfika publicznego systemu finansowego
1.4. Funkcje finansów publicznych
1.5. Zadania
Literatura

Rozdział 2. DOBRO PUBLICZNE W TEORII I PRAKTYCE (Beata Filipiak)
2.1. Zbiorowa konsumpcja dóbr publicznych a teoria wykluczenia
2.2. Problem efektywności i sprawiedliwości w ujęciu wyboru społecznego
2.3. Problem dokonywania wyboru społecznego państwa
2.4. Polityczne determinanty wyborcze i ich wpływ na kształt finansów publicznych
2.5. Dobro publiczne, dobro społeczne a problem konsumpcji dóbr
2.6. Zadania
Literatura

Rozdział 3. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEGO ZADANIA (Łukasz Czop, Marek Dylewski)
3.1. Podmioty sektora finansów publicznych - zadania, kompetencje
3.2. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego
3.3. Nadzór i kontrola w sektorze publicznym
3.4. Zadania
Literatura

Rozdział 4. GOSPODAROWANIE PUBLICZNYMI ZASOBAMI PIENIĄDZA (Beata Filipiak, Łukasz Czop)
4.1. Środki publiczne i zasady gospodarowania nimi
4.2. Kierunki angażowania środków publicznych
4.3. Finansowanie deficytu budżetowego
4.4. Zadania
Literatura

Rozdział 5. SYSTEM BUDŻETOWY I GOSPODARKA BUDŻETOWA (Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj)
5.1. Istota gospodarki budżetowej i systemu budżetowego
5.2. Zasady budżetowe
5.3. Procedura uchwalania i wykonywania budżetu państwa
5.4. Wykonywanie budżetu państwa
5.5. Kontrola wykonania budżetu państwa
5.6. Dyscyplina finansów publicznych
5.7. Klasyfikacja budżetowa
5.8. Zadania
Literatura

Rozdział 6. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W SEKTORZE PUBLICZNYM (Marek Dylewski)
6.1. Analiza kosztów i korzyści
6.2. Racjonalność podejmowania decyzji publicznych (systemy wyborcze)
6.3. Granice długu publicznego
6.4. Zadania
Literatura

Rozdział 7. SYSTEM PODATKOWY (Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj)
7.1. Budowa i analiza systemu podatkowego
7.2. Istota i znaczenie zasad podatkowych
7.3. Konstrukcja podatków
7.4. Klasyfikacja i rodzaje podatków
7.5. Polityka podatkowa w realizacji celów polityki fiskalnej
7.6. Zadania
Literatura


  • Autor Beata Filipiak
  • Wydanie 2008
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Tytuł Finanse publiczne Podstawy teoretyczne

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj