Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji


249,00 zł brutto

BECK-3984

Niniejsze opracowanie stanowi już 6. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:
•egzekucja należności pieniężnych,
•egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
•postępowanie zabezpieczające oraz
•odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze dotyczące m.in.:
•wyłączenia przepisów dotyczących spraw z zakresu rachunku zbiorczego ze stosowania przepisów dotyczących egzekucji z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych,
•rozszerzenie zakresu przedmiotowego stosowania ustawy o egzekucji o obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych i należności z tytułu przychodów z prywatyzacji,
•rozszerzenie katalogu środków wyłączonych z egzekucji o środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki,
•postępowania w razie śmierci zobowiązanego.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, organów zajmujących się egzekucją: naczelników urzędu skarbowego, dyrektorów oddziałów ZUS, dyrektorzy izb celnych, czy odpowiednie organy Policji, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką oraz studentów prawa i administracji.
  • Autor Roman Hauser,Andrzej Skoczylas
  • Wydanie w.6 2012
  • Wydawnictwo C.H.Beck
  • Tytuł Postępowanie egzekucyjne w administracji

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj